Nieuws

VNG advies over bezwaren hondenbelasting

VNG advies over bezwaren hondenbelasting

Op Binnenlands Bestuur staat een artikel over de onduidelijkheid die ontstaan is door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch naar aanleiding van een bezwaar van een hondenbezitster uit Sittard-Geleen. De strekking van de uitspraak is: Hondenbelasting innen is alleen toegestaan als deze gebruikt wordt voor het gemeentelijke hondenbeleid. De gemeente gaat in hoger beroep. […]

Continue Reading

Een andere aanpak van de afhandeling van uw bezwaren?

Kom dan naar de landelijke conferentie op 21 juni 2012 in Amsterdam. Meer informatie: http://prettigcontactmetdeoverheid.nl/

Continue Reading

Menukaart Bezwaarschriften

Good practises en aanbevelingen voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige bezwaarschriftprocedure. menukaart_bezwaarschriften

Continue Reading

Blog

Wijzigingen Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Wijzigingen Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Door Michel de Lange Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wab) in werking getreden. Doelstelling van deze wet is met name om te komen tot meer snelheid in de juridische bestuursrechtelijke procedures en finale geschilbeslechting. De vraag is of met de introductie van de Wab deze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Natuurlijk […]

Continue Reading

Oprekken bezwaartermijn via bezwaar per e-mail?

Oprekken bezwaartermijn via bezwaar per e-mail?

De Raad van State heeft op 29 augustus 2012 uitgesproken dat ook een bezwaarschrift dat per e-mail is ingediend zonder dat het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat dat elektronisch mogelijk is, niet zondermeer niet-ontvankelijk mag worden verklaard. Het overheidsorgaan dient in zo’n geval eerst een herstelmogelijkheid te bieden. (LJN: BX5972, Raad van State , 201112596/1/A1) Dit betekent […]

Continue Reading

Uw ervaringen met de nieuwe zaaksbehandeling?

Sinds dit jaar past de bestuursrechter in het grootste deel van de zaken  de “nieuwe zaaksbehandeling” toe. Wij zijn benieuwd met jullie ervaringen. Reacties zijn welkom.  Wat houdt de nieuwe zaaksbehandeling in?  Na binnenkomst van het beroepschrift wordt een zaak vrij snel (ongeveer in de vierde of vijfde maand) op zitting geagendeerd. Die zitting benut de […]

Continue Reading